ΑΓΡΙΑ ΜΑΝΤΙΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Craterellus Cornicopoides ( ΜΑΥΡΗ ΤΡΟΜΠΕΤΑ ) 

Craterellus Cornicopoides (ΜΑΥΡΗ ΤΡΟΜΠΕΤΑ)