ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ Pl. Citrinopileatus ( ΧΡΥΣΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ )

Pl. Citrinopileatus ( ΧΡΥΣΑ ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ )